DAVA AÇMAK ZAMLANDI!


Boşanma davası 230 TL, tüketici mahkemesine başvurmak 500 TL, iş mahkemesine başvurmak 600 TL

Yargı yoluna başvuru için ilk kez harç uygulaması başlatan “Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” düzenlemesine Kocaeli Baro Başkanı Tamer Solakoğlu sert sözler söyleyerek tepki gösterdi. Adaletsiz bir durum karşısında dava açmak isteyen vatandaşın yargılama harçları ile gider avansını, dava öncesinde mahkeme veznesine yatırmasını gerektiren düzenlemeyle ilgili olarak vatandaşın sıkıntı çekeceğini söyleyen Solakoğlu, vatandaşların hak aramaktan uzaklaşırken; adaletin parası olanların başvuracağı bir lüks haline geleceğini savundu.
YARGIYA ERİŞİM ENGELLENİYOR
Yeni yasayla birlikte, hukuk yoluyla hakkını aramanın herkesin başvurabileceği bir yol olmaktan çıkacağını ifade eden  Solakoğlu, “Hak arama, adeta parası olanın başvurabileceği lüks bir ihtiyaç haline getirildi. Dava gider avanslarını peşin alarak yargı hızlanmaz, sadece yargıya başvuran, adalet arayan kişi sayısı azalır. Yargılama gideri avansları hak arama özgürlüğünü ortadan kaldırmaktadır. Yargılama giderlerinin tamamının dava açılırken gider avansı olarak talep edilmesi, yurttaşlarımızın yargıya erişimini engelleyecektir” şeklinde konuştu.
ADALETTEN BAHSEDİLEMEZ
Yeni yasanın getirdiği sıkıntılarla ilgili rakamsal bilgiler de veren Solakoğlu, “Adalet Bakanlığı`nca belirlenen yargılama gider avanslarıyla bir işçi, alacağı için dava  açabilmek için  yaklaşık 600 TL, boşanma davası için 230 TL, tüketici mahkemesine başvurmak için 500 TL mahkeme harcı ve yargılama gider avansı yatırmak zorunda. Ülkemizde  asgari ücretin 630 TL, ortalama emekliaylığının 700 TL olduğu düşünüldüğünde, yukarıdaki açıklamalarımızın doğruluğu daha iyi anlaşılacaktır. Bu durumda, devletin adalet hizmeti verdiğinden bahsedilmesi olanaksızdır” dedi.
İPTALİ İÇİN BAŞVURACAĞIZ
Başkan Solakoğlu, yasanın yeniden gözden geçirilmesini, gerekirse bu düzenlemelerin iptali için yargı yoluna başvuracaklarını söyledi. Solakoğlu, “Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu`ndan beklentimiz, hak aramayı kolaylaştıran, hantallaşan yargıyı hızlandırarak, güven duyulan ve etkili bir yargı sisteminin sağlamasıydı. Yeni yasa bu düzenlemeleri içermekle birlikte, yargılama giderlerinin tamamının dava açılırken gider avansı olarak talep edilmesi, yurttaşlarımızın yargıya erişimini engelleyecektir” ifadesini kullandı.
PARASI OLAN HAK ARAYACAK
Solakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; “Hak arama,  özgürlük olmaktan çıkmakta, adeta parası olanın başvurabileceği lüks bir ihtiyaç haline gelmektedir. Adliyelerin fiziki şartlarını iyileştirmeden,  hakim ve savcı sayısını artırmadan, yardımcı personel açığı tamamlanmadan, avukatlarca yürütülecek yargılama öncesi uzlaşma kurumunu getirmeden, dava gider avanslarını peşin alarak yargı hızlanmaz. Kocaeli Barosu olarak, zaten pahalı olan yargıya başvurmayı, tam tersine başvuru ücretlerinin düşürülmesini bekliyorduk” diye konuştu.
İŞTE ÜCRETLER (Asgari)
Tanık ücreti: 30 TL
Sulh hukuk mahkemesi dava ve işler için 150 TL
İcra hukuk mahkemeleri 150 TL
Asliye hukuk mahkemeleri 250 TL
Aile mahkemeleri 200 TL
İş mahkemeleri 200 TL
Tüketici mahkemeleri 200 TL
Kadastro mahkemeleri 150 TL
Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemeleri 300 TL
Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri 300 TL
Yargıtay hukuk mahkemelerine temyiz başvurusu 90 TL
Yargıtay ceza dairelerine temyiz başvurusu 40 TL
Danıştay’a yapılacak temyiz başvurusu 90 TL
İdare/vergi mahkemelerinin yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarına yapılacak itirazlarda 50 TL harç yatırılacak.

Not: Keşif ve bilirkişi bedelelri eklendiğinde bu rakamlar iki katına çıkıyor.

BİZİMKOCAELİ.COM

Benzer yazılar

2 Yorum

 1. Sayın baro başkanı;
  Dava görümü için alınan harçlar avukat ücret ve primlerinin yanında deve de kulak değil sinek kalır.Keşke vatandaşın bir dalı olsa da nalıncı keseri gibi hep avukattan yana yontan nalıncı keseri avukatlık yasasının değişmesi için bir yol bulabilse.
  Gülmeyin lütfen.
  Kadı yı kadı ya şikeyet etsen ne yazar…ayrıca avukata karşı vatandaşı savunacak avukat nereden bulunur.Malum meslek dayanışması.
  Asıl fakiri süründüren mahkeme harçları değil avukatlık ücretleridir.
  Sonuç:yoksulun adaleti ya ahirete ya da….

 2. İş mahkemesine açacağım davaın masrafları 1.000 TL ye yaklaşıyor.ben zaten işsiz kalmışım ve 6 aydır para bulamadığım için davayı da açamıyorum.Canım Türkiyem……….

Cevap yazın

Yukarı çık