GENÇ ŞEHİR PROJE YARIŞMASI


SON BAŞVURU 15 MART 2019

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Genç Şehir Proje Yarışması; gençlerin, Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Kentleşme ve Bilişim alanlarında yenilikçi, toplum ve şehir yararına olabilecek, Kocaeli’nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak, şehrimizin tanıtımına yeni bir açı kazandıracak fikirler üretmelerine, aynı zamanda kendilerini geliştirmelerine fırsat sağlanması için planlanmıştır.

Yarışma, Kocaeli’de ikamet eden veya eğitim için Kocaeli’ye gelmiş olan 16-30 yaş arasındaki gençlerin başvurusuna açıktır.

Yarışmaya katılacak projelerin, özgün, yaygın etki ve kazanım sağlayacak, Ar-Ge niteliği taşıyan, gerçekçi ve uygulanabilir olması önemlidir.

Konu Başlıkları

1.Bilişim Teknolojileri Projeleri

Örnek çalışma alanları

 • Yazılım
 • Bilişim ve İnternet
 • Siber Güvenlik ve Savunma
 • Elektronik ve Haberleşme Teknolojileri
 • Bulut Bilişim
 • Robot ve Robotik Nesneler
 • Mekatronik
 • Yapay Zeka ve Makina Öğrenmesi (AI)
 • Sanal Gerçeklik (VR)
 • Artırılmış Gerçeklik (AR)
 • Nesnelerin İnterneti (IoT)
 • Sensörler
 • ve benzeri proje önerileri

2. Sosyal Projeler

Örnek çalışma alanları

 • Toplumsal sorunların çözümüne yönelik çalışmalar
 • Spor bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar
 • Spor etkinliklerinin geliştirilmesi
 • Gençlerin kültürel bilinçlerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar
 • Kentin sosyo-kültürel fonksiyonlarının arttırılması
 • Dezavantajlı Gruplar
 • Göç ve mülteciler ile ilgili çalışmalar
 • Gençler arasında fırsat eşitliği
 • Gençlerin ve toplumun aktif sosyal yaşama dahil edilmesi
 • Kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismarın önlenmesine ilişkin çalışmalar
 • ve benzeri proje önerileri

3. Eğitim Projeleri

Örnek çalışma alanları

 • Eğitim- öğretim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmalar
 • Gençlerin eğitim fırsatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
 • Eğitim alamamış bireylere yönelik çalışmalar
 • Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar
 • Eğitimde spor, sanat ve kültür etkinliklerinin arttırılmasına yönelik sürdürülebilir çalışmalar
 • ve benzeri proje önerileri

4. Kentleşme Projeleri

Örnek çalışma alanları

 • Ulaşım
 • Enerji etkinliğinin yükselmesi
 • Çarpık yapılaşma
 • Atık yönetim sistemleri
 • Alt yapı sistemleri
 • Kalabalıklaşma ve nüfus yoğunluğunun getirdiği olumsuzlukların giderilmesi
 • Doğal Çevrenin Korunması
 • İsrafın engellenmesi
 • ve benzeri proje önerileri

Proje yarışmasına; bilişim, eğitim, kentleşme ve sosyal temel alanlarında fark edilen sorunlara yönelik çözüm üretilmesi, bilimin ışığında geliştirici fikirler bulunması, önleme ve farkındalık oluşturacak özgün, gerçekçi, yenilikçi yapıda proje fikirleri ile başvuru yapılabilir. Projeye katılacak olan gençlerin özgün projeler üretmeleri için, belirlenen temel kategoriler dışında herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir, alt kategoriler örnektir.

Projenin toplumdaki bir ihtiyaca yönelik olması ve üretilen çözümlerin gerçek verilere dayandırılması önem kazanmaktadır. Bu sebeple projede kullanılan kaynakların belirtilmesi yarışmacılara artı sağlayacaktır.

 

Benzer yazılar

Cevap yazın

Yukarı çık