Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Serdar Şencan Sergisi ve Söyleşisi


Kocaeli Üniversitesi Etkinliği,
Fakültemiz Antre Sanat Galerisi, Bahar döneminin ilk sergisini Serdar Şencan’ın yapıtları ile 28 Şubat 2012 Salı günü saat 17.30’da açıyor. Sanatçının sergide yer alacak olan sayısız imgeler ve renklerle harmanlanan resimleri, fantastik bir kurgu ile karşımıza çıkıyor. Şencan’ın resimlerinde simgeler/imgeler, realitenin ve düşüncenin resim vasıtasıyla ele geçirilmesine olanak tanıyor. Dolayısıyla sanatçının simgesel/imgesel bir anlatımı önceleyen bir tavrı var. Buna bağlı olarak Şencan’ın sıkça kullandığı simgelerden “kara gözlükler”, para babasından mafya babasına, sokak satıcısından politikacıya herkesin bir parçası olmuşsa da artık bir gizleme aracından çok deşifre edici bir “şey” gibi. Şencan’ın sürekli yinelediği bir başka simge de köpek. Köpek, sistemin artıklarıyla beslenen ve bu nedenle de ona sonuna dek sadık kalanı, kırmızı renk yakıp yıkan, yok eden ortamı sembolize ediyor. Balık ise bir diğer simgesel öğe olarak elimizden alınanı, yok edilen ütopyaların nesnelleşmiş görünümünü yansıtıyor. Bir başka resminin konusu olan gemidekiler “Gemisini kurtaran kaptan” anlayışı ile yaşayıp da içinde bulundukları geminin batmak üzere olduğunu fark edemeyenlere bir gönderme. Sanatçının resimlerinde sıklıkla kullandığı yeşil ve kırmızı, zıtlıklarıyla çelişkileri görünür kılıyor. Kapitalist sistemi ve onun dişlilerini oluşturan toplumu eleştiriyor, sorguluyor. Geçmişte karikatür üzerine yapmış olduğu çalışmaların kendisine kazandırmış olduğu görme ve düşünme biçiminin etkisiyle özgün bir anlatım dili var sanatçının. Tüm karmaşıklığı ve çelişkileriyle yaşamı, daha çok da bizim bulunduğumuz coğrafyada olup biteni, birbirine geçmiş ilişkileri, bütün değerlerin tüketilmesini yansıtıyor resimlerinde.

1960 doğumlu olan sanatçı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümü mezunu ve bugüne dek 9 kişisel sergi ve pekçok karma sergiye katılmış. Bu sergide yer alacak çalışmaları tuval üzerine yağlıboya ve akrilik olup öne çıkan yapıtlarda ele aldığı temalardan bazıları sanat ve politika, dünyanın değişimine sebep olan sistemler/düzenler, tüketim toplumu ve sonuçları, iktidar çabaları ve adalet anlayışı.

Serdar Şencan, 29 Şubat 2012 Çarşamba günü, KOU Devlet Konservatuvarı Binası’nda yer alan konser salonunda saat 14.00’da bir söyleşi gerçekleştirecek.

Benzer yazılar

Cevap yazın

Yukarı çık