Yarışma: “Deprem” Konulu Oyun YazmaKALEMİ FAY HATTINDAM GEÇEN YAZARLARIN DİKKATİNE
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ “DEPREM” KONULU OYUN YAZMA YARIŞMASI

ÖDÜLLER:
BİRİNCİYE: 15.000 TL
İKİNCİYE: 10.000 TL
ÜÇÜNCÜYE: 5.000 TL
MANSİYON: 3 ADET 3.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ 30 MAYIS 2011

BİLGİ İÇİN 0262 311 59 01

GENEL ŞARTLAR

OYUN YAZMA YARIŞMA ŞARTNAMESİ
I – Yarışmanın Adı : “Deprem” Konulu Oyun Yazma Yarışması

II – Yarışmayı Düzenleyen Kurum: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü

III -Yarışmanın Amacı : Tiyatro sanatının insan yaşamındaki değiştirici, dönüştürücü misyon ve fonksiyonlarından hareketle toplum genelinde deprem konusunda farkındalık, duyarlılık ve bilinç oluşturma amaçlanmaktadır.

IV – Yarışmanın Duyurulması :Yarışmaya, ülkemiz genelinde geniş bir katılımın
sağlanması için, başta tiyatro ve sanat dergileri olmak üzere görsel ve yazılı medya yoluyla duyurular yapılacak, ödenekli ve özel tiyatrolarda, üniversitelerde diğer ilgili kuruluşlarda afiş ve ilanlar yer alacaktır.

V – Yarışmanın Tanıtımı : Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanlığı ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir.

VI – Yarışma Koşulları:

1. Yarışmaya Katılacak Kişilerde Aranacak Koşullar
a) Yarışmaya T.C. vatandaşları katılabilir.
b) Başvuruların değerlendirilmesinde görev alacak Seçici Kurul Üyeleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları ve bu kişilerle birinci dereceden akrabalık bağı olanlar bu yarışmaya katılamazlar.

2. Yarışmaya Katılacak Olan Oyunların Nitelikleri
a) Katılımcılar, yazacakları eserin konusunu “Deprem” olarak belirlemek zorundadır.
b) Yukarıda belirlenen konu başlığını işleyen öykü, roman ve şiirlerden uyarlama olan eserler, değerlendirme dışı bırakılır.
c) Bir kişi, birden çok eserle yarışmaya katılabilir. Birden çok kişi ortaklaşa yazdığı eser ya da eserlerle yarışmaya katılabilir. Bir kişi, hem kendi yazdığı eserle, hem de başka yazarlarla ortaklaşa yarışmaya katılabilir.
d) Yarışmaya katılacak eserler, öz biçim ve üslup bakımından dramatik yazım tekniğinin gerektirdiği kurallar çerçevesinde kaleme alınmış olmalıdır.
e) Basılmış, oynanmış, daha önce başka yarışmalara başvuru yapmış oyunlar yarışmaya katılamaz.

3. Katılma Koşulları
a) Yarışmaya Son Katılım Tarihi
Yarışmaya katılacak eserler,15 Mayıs 2011 tarihinden itibaren 30 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmiş olmalıdır.
b) Eserin Teslim Edileceği / Gönderileceği Adres
“Deprem” Konulu Oyun Yarışması
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü
Süleyman Demirel Kültür Merkezi
Yahyakaptan – İZMİT 41100 / KOCAELİ

4. Yarışmaya Katılacak Eserlerin Teslim Edilme Koşulları
a) Eserler bilgisayar ortamında 12 punto bir buçuk aralıkla, daktilo ile çift aralıkla yazılarak yedi (7) nüsha halinde gönderilmeli / teslim edilmelidir.
b) Her nüshanın ilk sayfasına eserin adı açık biçimde yazılmalıdır.
c) Her nüshanın birinci sayfasında oyunun türü ve kaç bölüm olduğu belirtilmelidir.
d) Her nüshanın birinci sayfasında, eser sahibinin “RUMUZ”u yer almalıdır. Yazarın kimlik bilgileriyle ilgili herhangi bilgi kesinlikle olmamalıdır.
e) Yarışmacı, kimlik bilgilerini, eserleriyle birlikte üzerinde “RUMUZ”u yazılı KAPALI bir zarf içinde vermelidir. Kimlik zarfı içinde yarışmacının imzalı, vesikalık fotoğraflı başvuru formu, özgeçmişi, kimlik bilgileri, açık adresi, telefon numarası bulunacaktır.
f) Yarışmaya eser gönderen her yarışmacı, bu şartnameyi okumuş ve koşullarını
kabul etmiş sayılır.

5. Yarışmaya Girecek Eserin Teslim Ediliş Şekli
a) Yarışmaya giren eserler, üzerinde RUMUZ bulunan kapalı
kimlik zarfı açılmayacak şekilde Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü’nce teslim alınır.
b) Dereceye giren ya da girmeyen eserler sonuçlar açıklanıncaya kadar Şehir Tiyatroları Şube
Müdürlüğü tarafından saklanır.
c) Hangi nedenle olursa olsun, yarışmaya son katılım tarih ve saatinden sonra
belirtilen adrese ulaştırılan ya da teslim edilmek istenen eserler yarışma dışı bırakılır.
d) Postada meydana gelecek gecikme ve kayıplardan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

6. Dereceye Girmeyen Eserlerin İade Edilmesi
a) Dereceye girmemiş eserler, açılmamış durumdaki kimlik zarflarıyla birlikte,
sahibinin talebi üzerine iade edilecektir.
b) İade işlemleri; sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir ay içinde teslim
edildiği merkezde yapılır. Bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybolmasından, uğrayabileceği hasardan yarışmayı açan kurum sorumlu değildir.

7. Yarışmaya Giren Eserlerin Değerlendirilmesi

I. Eserlerin Değerlendirme Kıstasları
Yarışmaya katılan eserler özel bir jüri tarafından konu, dil, süre, dramatik oyun yazma tekniği ve amaca uygunluk açısından değerlendirilecektir.

II. Seçici Kurul Oluşumu
1- A. Nejat BİRECİK Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni.
2- Prof. Dr. Sevda ŞENER A.Ü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi
3- Doç. Dr. Beliz GÜÇBİLMEZ A. Ü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ABD-Yazarlık Bölümü
Başkanı
4- Prof.Dr.Hülya NUTKU Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
5- Doç. Dr. Yavuz PEKMAN İ.Ü Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturgi
ABD Dramatik Yazarlık Bölüm Başkanı
6- Doç. Dr. Sema GÖKTAŞ Kocaeli Üniversitesi Tiyatro Bölümü Başkanı
7- Dr. Selen KORAD BİRKİYE İ.Ü ve Mimar Sinan Üniversitesi Dramaturgi Bölümü Öğretim
Üyesi-Devlet Tiyatroları Dramaturgu

III. Sonuçların Açıklanması ve Ödüller
Sonuçlar 17 Ağustos 2011 tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu internet sitesi, görsel ve yazılı basın yoluyla açıklanacaktır. Dereceye girenler şöyle ödüllendirilecektir:
1.lik Ödülü 15.000 TL
2.lik Ödülü 10.000 TL
3.lük Ödülü 5.000 TL
3 Adet 3.000 TL değerinde mansiyon.

IV. Dereceye giren oyunlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılacaktır.
Basım işlemlerinde Telif Hakları Yasası’nın ilgili hükümleri geçerli olacaktır.

V. Dereceye giren oyunların tümünün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oynanılması ve bu oyunlarından birinin sahnelenmesine karar verilmesi durumunda Seçici Kurulun değerlendirme sıralamasına uymak zorunluluğu yoktur.

VI. Seçici Kurul, “Deprem” Konulu Tiyatro Oyunu Yazma Yarışması”nda belirlenen ödül kategorilerinden biri, birkaçı veya tamamına değer eser bulamadığı takdirde ödül verilmeyebilir. Bu durumda Seçici Kurul, mansiyon sayısını üç’e kadar arttırabilir.

Benzer yazılar

Cevap yazın

Yukarı çık